InTO-malli yritykselle

 

InTO muistuttaa jonkin verran toisen asteen oppisopimuskoulutusta, mutta se on korkea-asteelle kehitetty oppimismalli. Tuotantotalouden insinööritutkinto on sama kuin nykyisellä tavalla opiskelleilla tuotantotalousinsinööreillä.

 • Koulutuksesta vastaa korkeakoulu.
 • Opinnoista noin puolet suoritetaan oppilaitoksessa.
 • Tietopohja saadaan oppilaitoksesta, jonka lisäksi opiskelija työskentelee yrityksessä tietojaan soveltaen
 • Opiskelija on 2 päivää oppilaitoksessa ja 3 päivää yrityksessä.
 • Lomien aikana mahdollisuus suorittaa harjoittelua ja työskennellä enemmän yrityksessä.
 • Yritys on mukana työssäoppijan valintaprosessissa.

 

InTO-mallin hyödyt

 •  Työskenneltyään yrityksessä neljän vuoden ajan erilaista osaamista kartuttavissa tehtävissä, valmistuva tuotantotalouden insinööri on valmis työntekijä yritykselle.
 • Poiketen toisen asteen oppisopimusmallista yritys ei saa opiskelijasta koulutuskorvausta.
 •  Yritykset maksavat opiskelijalle palkkaa työsuorituksista, kuten yrityksen tuottavasta työstä sekä yritystä hyödyttävistä kehittämistehtävistä.
 •  Jatkuva yhteistyö opiskelijan kanssa vähentää perehdytyksen tarvetta
 •  Yrityksen ei tarvitse etsiä kausityövoimaa
 •  Valmistuessaan opiskelija on valmis työntekijä, joten resursseja vaativia rekrytointi- ja perehdytysprosesseja tarvita

 

Yritys mukaan malliin

Yritykset pääsevät mukaan joko ilmoittautumalla halukkaaksi InTO-kumppaniksi, oppilaitoksen olemassa olevan verkoston kautta tai opiskelijan kontaktin kautta.
Yrityksessä opiskelijasta vastaa usein esimiesasemassa toimiva mentori. Hän seuraa opiskelijan kokonaisvaltaista kehittymistä opintojen ajan ja tukee opiskelijaa sekä vastaa hänen perehtymisestään organisaatioon. Yrityksen ja ammattikorkeakoulun edustajat sopivat yhteistyössä opiskelijan kanssa kullekin opiskelijalle yksilöllisen oppimisohjelman.

 

Rauni Jaskari
Tuotantotalouden koulutus- ja tutkimusvastaava
Puhelin: +358 44 907 2904