Partneri esittäytyy: Aschaffenburgin AMK

 

Aschaffenburg ammattikorkeakoulu on 3 500 opiskelijan ja 315 työntekijän yhteisö. Oppilaitoksessa on liiketalouden ja laki sekä insinöörialojen tiedekunnat, jotka tarjoavat koulutusohjelmia teknisen myynnin ja liiketoiminnan aloilta. Ammattikorkeakoulussa toimii soveltavaa tutkimusta tekevä Faunhofer-instituutti.

UAS sijaitsee teollisuusklusterissa, jossa toimii autoteollisuuden alihankkijoita sekä robottijärjestelmien ja lääketieteen teknologian alojen toimijoita. Jotkut näistä yrityksistä ovat joko markkinajohtajia tai teknologiajohtajia omilla aloillaan. Aschaffenburgin AMK on Ala-Frankenin alueen ainoa korkeakoulu. Lähimmät yliopistokaupungit ovat Darmstadt (45 km) ja Frankfurtin pääkaupunki (45 km).

Duaalimalli, eli vastaava insinöörikoulutusmalli kuin mitä RADICAL-hankkeessa nyt kehitetään, on ollut käytössä ammattikorkeakoulun perustamisesta, eli vuodesta 1995 lähtien. Monet yritykset toimivat yhteistyössä korkeakoulun kanssa lähettämällä työntekijöitään suorittamaan tutkintoa.

Koska Aschaffenburg ammattikorkeakoululla on pitkä kokemus kaksoismallin koulutusohjelmista, se pystyy saamaan kehitteillä olevasta mallista palautetta niin teollisuudesta, henkilökunnalta kuin opiskelijoiltakin. Oppilaitoksessa on myös osasto, joka huolehtii sekä sopimusasioista yritysten kanssa, että yritysyhteyksistä. Hankkeessa Suomeen uutta ENGINE-insinöörikoulutusmallia kehittävät saavat tukea esimerkiksi sopimusehdotusten, mallipohjien, kehysohjelmien, tehtyjen ratkaisujen ja muun mallin kehittämistä eteenpäin vievän tiedon muodossa.

Osallistuminen tähän projektiin antaa korkeakoululle uuden näkökulman muihin kaksoismalleihin. Keskustelut avaavat uusia ideoita ohjelman parantamiseksi, ja uuden ENGINE-mallin kehittämisen yhteydessä saatuja tuloksia käsitellään Aschaffenburg ammattikorkeakoulun hallinnossa.

 

https://www.h-ab.de/eng/home/