Tuotantotalousinsinöörin tutkinnon voi Turun ammattikorkeakoulussa opiskella uudella tavalla yhdistämällä opiskelun ja työnteon. Tässä InTO-koulutuksessa (Insinööriksi Työssä Oppien) opiskelijat hakevat yhteistyöstä kiinnostuneisiin yrityksiin suorittamaan työssäoppimisjaksoja: opittu tieto muuttuu käytännön konkreettiseksi osaamiseksi.

Tuotantotalouden koulutuksesta valmistuu insinöörejä, jotka kykenevät työskentelemään kansainvälisillä työmarkkinoilla ammateissa, joissa tarvitaan sekä tekniikan että liiketalouden osaamista. Opiskelijoista valmistuu ammattilaisia, jotka kykenevät niin itsenäiseen kuin tiimityöhön.

Mahdollisia nimikkeitä
• Myyntipäällikkö
• Ostopäällikkö
• Projektipäällikkö (muu tekninen ala)
• Tuotantopäällikkö
• Myynti-insinööri
• Kehitysinsinööri

Vahvimpina osaamisalueina ovat liiketoimintaosaaminen erityisesti myynti- ja hankintatoimen osalta, projektiosaaminen, yritysten prosessien hallinta, teollinen palveluliiketoiminta, toimitusketjun hallinta sekä kansainvälisyys yhdistyneenä hyvään kielitaitoon, innovatiivisuuteen ja vuorovaikutustaitoihin. Koulutuksessa painottuu yrityksen toiminnan jatkuva kehittäminen. Opinnoissa kertyy työkaluja niin esimiestyöhön kuin asioiden johtamiseen. Valmistuneet ovat haluttuja työntekijöitä sekä alueen yrityksissä, että kansainvälisesti.

Opiskelija kykenee työskentelemään valmistuttuaan itsenäisesti yrittäjänä tai yrityksen asiantuntija- ja johtotehtävissä esim. myynti-, osto-, tuotanto-tai projektipäällikkönä sekä osallistumaan työyhteisön kehittämiseen. Valmistunut tuotantotalouden insinööri pystyy johtamaan ja kehittämään yritysten prosesseja sekä on perehtynyt johonkin yritystoiminnan osa-alueeseen syventävästi.

Lisää tuotantotalousinsinöörin koulutuksesta Opintopolusta.


InTO-malli

Kevään yhteishaussa 20.3.-3.4.2019 Turun ammattikorkeakoulussa on haettavissa 70 tuotantotalousinsinöörin koulutuspaikkaa. Syksyllä 2019 näiden joukosta valitaan 20 uudenlaisesta oppimistavasta motivoituneen InTO-opiskelijan ryhmä, joka aloittaa yhteistyön yritysten kanssa keväällä 2020.

InTO on korkea-asteen oppimismalli. Opiskelijan viikkoon kuuluu sekä perinteistä opiskelua oppilaitoksessa, että työskentelyä yrityksessä. Opinnoista noin puolet suoritetaan oppilaitoksessa. Yritykset maksavat opiskelijalle palkkaa työsuorituksista, kuten yrityksen tuottavasta työstä sekä yritystä hyödyttävistä kehittämistehtävistä. Työssäolo ja opintojen suorittaminen vaativat aikaa. InTO-malli tarjoaa mahdollisuuden yhdistää työssäolon ja opiskelun, eikä opiskelija tarvitse käydä opiskelun lisäksi muun alan töissä opintojensa rahoittamiseksi. Työskenneltyään yrityksessä neljän vuoden ajan erilaista osaamista kartuttavissa tehtävissä, valmistuva tuotantotalouden insinööri on valmis työntekijä yritykselle.

 

InTO-mallin hyödyt

• Oman alan työkokemusta kertyy monipuolisesti jo opintojen aikana
• Parantaa työllistymismahdollisuuksia perinteiseen opiskeluun verrattuna
• Opiskelu on mielekästä, sillä opiskeltavat asiat pystyy liittämään konkreettisiin kokemuksiin
• Uralla hyvät etenemismahdollisuudet, koska opiskelija tutustuu opiskeluaikana yritykseen ja sen toimintatapoihin
• Pääsee osallistumaan haastaviin tehtäviin ja yrityksen kehittämiseen jo ennen valmistumista
• Mahdollisuus verkostoitua yrityksen avulla

 

 

 


InTO

Kysy meiltä opinnoista

Rauni Jaskari
Tuotantotalouden Koulutus- ja tutkimusvastaava, Turun ammattikorkeakoulu
Puhelin: +358 44 907 2904
Päivi Viinikkala
Koulutusvastaava, Opinto-ohjaaja, Harjoitteluvastaava, Turun ammattikorkeakoulu
Puhelin: +358 50 598 5903

Usein kysytyt kysymykset

“Kuinka paljon opiskellaan AMK:ssa ja kuinka paljon opitaan töissä?”

  • Ensimmäinen lukukausi opiskellaan AMK:ssa. Sen jälkeen viikosta kaksi päivää opiskellaan oppilaitoksessa ja kolme päivää yrityksessä.
    Lomien aikana on mahdollisuus suorittaa harjoittelua ja työskennellä enemmän yrityksessä.

“Kestävätkö InTO-opinnot perinteistä oppimismallia kauemmin?”

  • InTO-opintojen laajuus on sama kuin perinteisen mallin opinnoissakin. Opintojen eteneminen riippuu opiskelijan omasta aktiivisuudesta.

“Saako yrityksessä työskentelystä palkkaa? Vaikuttaako se opintotukeen?”

  • Työnantaja maksaa työssäolon ajalta korvausta työsuorituksesta. Tavoitteena on, että palkanmaksu ei vaikuta opintotukeen.
    Lisää opintotuista Kelan sivuilta.

“Miten yrityksiin haetaan suorittamaan InTO-mallia?”

  • Turun AMK:lla on yritysten yhteistyöverkosto, jotka tarjoavat työssäoppimispaikkoja. Opiskelija voi myös itse ehdottaa yritystä itselleen.

“Onko yrityksen pakko olla sama läpi opiskeluajan?”

  • Tavoitteena on koko opintoajan kestävä yhteistyö. Mikäli yhteistyö ei jostakin syystä voi jatkua, päätetään, etsitäänkö uusi yritys vai jatkaako opiskelija opintonsa loppuun perinteisen oppimismallin mukaan.

“Onko kyse oppisopimuskoulutuksesta?”

  • InTO muistuttaa jonkin verran toisen asteen oppisopimuskoulutusta, mutta se on korkea-asteelle kehitetty oppimismalli. Koulutuksesta vastaa korkeakoulu ja opinnoista noin puolet suoritetaan oppilaitoksessa. Poiketen toisen asteen oppisopimusmallista yritys ei saa opiskelijasta koulutuskorvausta.